frands.dk

post[at]frands.dk

Har du googlet noget, du ikke kan finde her på siden?
Så søg her: (skelner mellem store og små bogstaver)

Menu

Håndværk
Resten af hjemmesiden
   Frændefortegnelse
   Egense
   Søværts
      Sverige 1984
      Biscayen 1987
         Indledning
         Sejl ud
         Afgang
         Om
         Kielerkanalen
         Nordsøen
         Kanalen
         Salcombe
         Biscayen I
         Biscayen II
         Gibraltar
      Det sidste togt 2010
   La Poderosa
   Ivar Huitfeldt
   Krigsminder
   Peregrin
   Bissens Klumme
   Diverse
   Gamle blog
   Gamle forside

Arkiv

Sidste fem

Nordsøen

Tirsdag. 26. maj 1987, kl. 20:00

Nu er vi ud for Frankrig. Når jeg ser skråt bagud til bagbord, ser jeg en forrevet klippekyst med en fem-seks ”skarreklitter” ud for; i røde og gyldne farver i en flammende solnedgang.
Nu sejler vi ind i en tågebanke; snart kan vi ikke se mere end nogle få meter frem. Nej forresten, det er ikke tåge, det er en sky. Hvis vi sejler lidt ned, kommer vi fri af den, og der breder sig en fantastisk udsigt under os.
Nu lyder der et tågehorn. Nej, det er motoren. Nu ligger jeg og skvulper frem og tilbage i min køje. Kroppen er helt afslappet, og ”skvulpe” er næsten det bedste ord, jeg kan komme i tanker om. Det er faktisk ikke nogen ubehagelig fornemmelse.
Nå, men jeg har da åbenbart sovet med den drøm!
Lidt senere står jeg op: Vi befinder os i Tyske Bugt, klokken er 5:00, det er lyst, men solen er endnu ikke stået op. Der er ikke en sky på himmelen, der er fuldstændig vindstille. Vi sejler for motor.
Jeg kommer til at styre, og øjeblikke senere synger jeg stille hen for mig om solen, der stiger og en salig jubel, skønt alt er tyst.
Nåh ja, helt stille er der jo ikke; man smasker selvfølgeligt lidt, når man skal tygge sig gennem 3 liter dieselolie i timen.
Jeg er alene. Jens skal egentligt komme op nu, men det her sejlads er så ukompliceret som at cykle på en cykelsti, så han får lov at sove.
Noget senere har Jens og Bjarne overtaget sejladsen, og jeg lægger mig i solen på dækket og tænker over tingene.

[...]

Jeg startede med at skrive dette i går kl. 20:00. Da lå jeg i min køje og skvulpede frem og tilbage. Efterhånden koncentrerede skvulpene sig dog ca. i min mave, og jeg foretrak at sove!
Jeg overtog vagten omkring midnat, lige som vi skulle krydse en trafik-separeringszone. Og når der er lavet trafik-separeringszone her, er det ikke for sjov. Vi talte på et tidspunkt ca. 15 skibe, men en del viste sig senere at være ankerliggere og platforme. Men der var en del trafik, både foran os og bagved os. Alt ialt var det dog ikke mere dramatisk end at gå over Vesterbro i Aalborg.
Efter vagten sov jeg i 6 timer, havde vagt fra 10 – 14, og nu sidder jeg i kahytten og skriver. Det er onsdag den 27. maj, klokken 16:15. Vi har sejlet for sejl i godt et døgnstid nu. Vi lænser. Lænser i solskin over Nordsøen i 6 m/s vind!! En sjælden oplevelse, tror jeg.

Kommentar

Februar 2010.

Fra Elbmundingen og vestpå langs den tyske og hollandske nordkyst går der en trafiksepareringszone med 5 sm bredde til hver retning. Indenfor er der en ca. 20 sm kysttrafikzone, hvor vi i øvrigt sejlede i Den Vilde Jagt i 2007. I 1987 sejlede vi langs den nordlige grænse af zonen, hvor der står en rød bøje for hver 5 sm. Vi passerede en næsten nøjagtigt hver time.

Langs den hollandske vestkyst går en tilsvarende trafiksepareringszone, og hvor de to zoner mødes, danner de et stort T-kryds, hvor trafik, der skal nordpå eller kommer fra nord, flettes sammen med trafikken, der kommer fra Elben og skal sydpå eller omvendt. Lystfartøjer forventes at holde sig helt fra separeringszonerne, og hvis de ikke kan undgå dem, at krydse dem vinkelret.

Det er det store kryds, jeg skrev om i 1987. Jeg husker, at det var om natten, vi passerede det.

Derefter fortsatte vi sydvestpå over mod England, og jeg husker, vi i helt blikstille vejr sejlede langs det grunde vand ud for Themsens munding i dårlig sigt helt afhængig af AP-navigatoren. Det var en stor oplevelse for mig at vi kunne kende vores position så præcist. Jeg var ikke så godt vant.

Hvad angår det magelige vejr, jeg skrev om i 1987, så har vi haft lignende vejr de fleste andre gange, jeg har været med til at krydse Nordsøen. Jeg har nok været heldig, men det er jo også et spørgsmål om at vente på den rigtige vejrmelding. Det havde vi så ikke tid til i 1987.

2010-03-14 klokken 23:45:00. Kommentarer (0)

Skriv en kommentar. Html-tags kan anvendes - med varsomhed!

Tekst:   
Navn:   
E-mail:   
Url: http://
Skriv Æ:       
(Se nedenfor)

Sidste kommentarer:

At støbe beton i jord
Hadsund 1962 - 1964
Håndværk
Håndværk
I et hjørne af Himmerland

 
eXTReMe Tracker