frands.dk

post[at]frands.dk

Har du googlet noget, du ikke kan finde her på siden?
Så søg her: (skelner mellem store og små bogstaver)

Menu

Håndværk
Resten af hjemmesiden
   Frændefortegnelse
   Egense
      Hals-Egensefærgen
      Egense Friskole
      FDF
      Dokkedal Både
         Silkeborg 1955 - 1957
         Avisartikel 1960
         Dokkedal 1958 - 1963
         Hadsund 1962 - 1964
   Søværts
   La Poderosa
   Ivar Huitfeldt
   Krigsminder
   Peregrin
   Bissens Klumme
   Diverse
   Gamle blog
   Gamle forside

Arkiv

Sidste fem

Dokkedal 1958 - 1963

Efter et årstid i Skanderborg flyttede familien i 1958 til Dokkedal. I den første tid arbejdede Knud Peter som tømrersvend hos (blandt andet?) tømrermester Mogensen i Mou.

Uden tvivl har han fra første dag i Dokkedal overvejet mulighederne i kælderen, og han begyndte sikkert så småt at bygge både, allerede mens han var hos Mogensen. En avisartikel i Aalborg Stiftstidende tirsdag den 17. januar 1961 antyder, at han har startet bådebyggeriet i begyndelsen af 1959:

I udkanten af Dokkedal har baadebygger Knud Sørensen i løbet af to aar faaet en god virksomhed stillet paa benene. Han startede med i sin kælder at bygge pramme og joller, som i mangel af anden udvej blev lempet ud ad kældervinduet, naar de var færdige. For kort tid siden slog han ind paa ogsaa at bygge speedbaade af finer eller glasfiber, og efterspørgslen er nu blevet saa stor, at han har maattet tage to mand til hjælp, og han har maatte bygge et større værksted.
Sørensens baade bliver solgt til hele Jylland, og i efteraaret var han helt i Hillerød for at levere en baad.

Avisartiklen i sin helhed kan læses her.

I efteråret 1960 byggede han værkstedet, der målte ca. 6 * 9 meter ovenpå garagen:

Huset, vi boede i, var en embedsbolig, som fulgte med min mors ansættelse i kommuneskolen i Egense. Værkstedet var derfor bygget, så det ikke var grund- og murfast.

Som det ses på billederne, lå værkstedet delvis udenfor grunden, der hørte til huset. Jeg ved ikke, hvilke aftaler og med hvem han havde om det.

Herunder er søster Bente samt Deres Hengivne fotograferet stående i en pram. Jeg kan huske, at jeg en dag lagde en håndfuld sand ned i vandet, som stod i bunden af prammen. Det medførte, at jeg fik smæk, men også, at båden kom til at ligge usolgt hen et stykke tid.

Herunder en af de mange joller, der blev bygget. Man ser fire spanter, og med en spanteafstand på omkring 60 cm, giver det en 10 fods båd. Der blev også lavet 12 fods både.

Både og materialer blev som oftest transporteret på taget af den nye Ford Taunus 17m Super. Før den, som blev anskaffet i 1960, var familiens bil en Morris Minor varevogn.

Det fremgår af ovenstående citat fra Aalborg Stiftstidende, at bådebyggeriet tog produktion af glasfiberbåde op kort før januar 1961. Knud Peter fik et kursus hos en leverandør af materialer til glasfiberbåde, og så gik han i gang. Herunder et eksemplar af en type, som var en mådelig succes.

Herunder en jolle, der ligner de sædvanlige træjoller til forveksling. Men den er helt rund og derfor meget levende i vandet. Den blev kun produceret i ganske få eksemplarer.

Produktionen af glasfiberbåde foregik i et lejet lokale et andet sted i Dokkedal. Det blev omtalt som barakken. herunder er en båd fotogreaferet indenfor i denne barak.

Herunder den samme båd fotograferet udenfor barakken. Båden kan jeg ikke huske, men det må være en af de speedbåde, som omtales i avisartiklerne.

Da jeg scannede billederne ind for et par år siden, slog det mig, hvor mange forskellige både Knud Peter byggede. Det må have kriblet i ham for at finde på nye og spændende projekter. Desværre var mange af dem uden kommerciel succes.

Med andre gik det bedre. Min moster Mona og flere af mine morbrødre havde sommerhus i Haslevgårde nord for Als Østhimmerland. Knud Peter solgte flere både til dem. De blev brugt til at sejle på Haslevgårde Å. Herunder Fætter Carl Helge og Fætter Steen.

Billedet herunder er ikke særligt tydeligt, men jeg genkender Knud Peter ved årerne. Det kunne være Fætter Henning, Kusine Birthe og mig selv, der sidder i forenden.

Den 12. august 1962 begyndte jeg i skolen. I den forbindelse blev der taget nogle billeder. Herunder Knud Slesvig, Bente og mig selv. Bemærk skoletaske anbragt op ad huset.

Nu er der kommet skilt og flagstang på værkstedet. På skiltet står der "DOKKEDAL BÅDE Telf Mou 113X".

I efteråret 1962 blev vi igen fotograferet, Bente i sin vinterfrakke, Knud, der nu er blevet så tung, at jeg må have benet til hjælp for at løfte ham.

Men hov! Hvor er værkstedet blevet af? Læs mere på næste side.

2016-03-27 klokken 12:26:11. Kommentarer (0)

Skriv en kommentar. Html-tags kan anvendes - med varsomhed!

Tekst:   
Navn:   
E-mail:   
Url: http://
Skriv Æ:       
(Se nedenfor)

Sidste kommentarer:

At støbe beton i jord
Hadsund 1962 - 1964
Håndværk
Håndværk
I et hjørne af Himmerland

 
eXTReMe Tracker